Mi a reiki energia?

A reiki szót legtöbben a japán „rei” és „ki” kifejezésekből létrejött szóösszetételként magyarázzák, ezért a legtöbb reikivel foglalkozó weboldalt megnyitva a reiki egyetemes energiakénti aposztrofálásával találkozunk. Egy olyan energiát értenek ezalatt, amely átszövi az egész mindenséget, s intelligensnek nevezik, mert ott hat ahol kell, annyi hasznosul belőle, amennyire az embernek szüksége van.

Ezen az oldalon arra keresem a választ, mit is kell szem előtt tartanunk akkor, amikor a reikire energiaként utalunk. Az első írás James Deacon cikkének a fordítása, címe: Az egyetemes energián túl: a reiki definíciója. Az ezt követő Reiki és energia, Isteni energia? valamint Prána és reiki energia című tanulmányom ennek a cikknek az állításait veszi górcső alá, majd ismertető következik a reiki energia használatáról, végül arról, hogyan sajátíthatjuk el a reikivel való gyógyítás művészetét.

Az egyetemes energián túl: a reiki definíciója

James Deacon a „reiki energia” kifejezés jelentését taglaló érdekes cikkének fordítása.

Noha a reiki megjelölést az Usui által kifejlesztett gyógyító és szellemi előrehaladást megcélzó rendszer, valamint a rendszer szívét képező gyógyító jelenség megnevezésére egyaránt használják, ebben az írásban ez utóbbira, magára a reikire és nem a rendszerre összpontosítok. A reiki definiálásáról gyakorlói között általános az a nézet, hogy inkább csináljuk, ahelyett, hogy túl sokat töprengenénk rajta. Ez egy szempontból igaz, ám a Sákjamuni Buddhának tulajdonított mondás szerint: gondolataink formálják sorsunkat. Ennek mintájára megkockáztatom a kijelentést: gondolataink, a reikiről vallott nézeteink formálják a reikinket.

Tovább a teljes cikkre: A reiki definíciója

Reiki és energia

Az energia szó a fizikában a munkavégző képességre utal, a hétköznapi életben pedig munkát, erőkifejtést, tetterőt jelent. Fizikai értelemben akkor beszélünk munkáról, ha az erőkifejtés elmozdulást eredményez, a szó hétköznapi használatakor pedig az ember testi vagy szellemi szükségleteinek kielégítésére irányuló erőfeszítést jelöljük vele. Ennek fényében a reikit nyugodtan nevezhetjük energiának, hiszen hatására aktivizálódik, „dolgozni kezd” a szervezet öngyógyító rendszere, megindul az anyagcsere, a reikivel kezelt személy testében különféle mozgásformák jelennek meg.

Tovább a teljes cikkre: Reiki és energia

Isteni energia?

Érdemes megvizsgálnunk, hogy mit is jelenthet az „isteni energia” kifejezés a reikivel kapcsolatban. A buddhizmus köztudottan isten nélküli vallás, ha a világképétől nem is feltétlenül idegen valamilyen istenség vagy istenségek létének elfogadása, üdvösségtanában nem játszanak jelentős szerepet. Hívei a nirvána elérésére törekszenek, a születés és halál örök körforgásának megállítására, melyet úgy gondolnak, a súnjatá, az üresség megtapasztalásával érhetnek el, vagyis annak megértésével, hogy a létezés minden formája és változatossága – mint ahogy a létezés maga – az illúzió terméke. Bár Takata szenszei a reikit néha isteni energiának nevezte, aligha hihető, hogy Usui buddhistaként úgy gondolt volna a reikire, mint ami egy keresztény kultúrában felnőtt embernek az „isteni energia” kifejezésről eszébe jut.

Tovább a teljes cikkre: Isteni energia

Prána és reiki energia

Mit nevezünk pránának? Miért gondolom, hogy az, amit reiki energiának nevezünk, szoros kapcsolatban áll azzal, amit Indiában pránának hívnak? Nos, nézzük sorjában:

Tovább a teljes cikkre: Prána és reiki energia

A reiki energia használata

A gyógyítás, az egészségmegőrzés, valamint a prevenció egyaránt a reiki energia alkalmazási területi közé tartozik. Használatával éppúgy találkozhatunk a természetgyógyászati központokban (annak ellenére, hogy hazánkban nem tartozik a hivatalosan elfogadott természetgyógyászati módszerek közé), mint a kozmetikákban vagy masszázsszalonokban. Röviden összefoglalva: gyógyít és kényeztet.

Tovább a teljes cikkre: A reiki energia használata

A reiki energia használatának elsajátítása

A reiki kezeléshez hasonlóan a reiki tanításának is sokféle módszere alakult ki. A reiki tanfolyamok legfontosabb része az úgynevezett behangolás vagy reiki beavatás. A legtöbb embert ez az aktus teszi képessé arra, hogy képes legyen segítségül hívni a reiki energiát és sikerrel használja a saját és mások kezelésére. A beavatás után – illetve legtöbbször még előtte – a különféle kezelési technikák megtanulása és begyakorlása következik.

Tovább a teljes cikkre: A reiki energia használatának elsajátítása